Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

In Apeldoorn, Zutphen en Deventer zijn hospices gevestigd. Zij zijn een gastvrij huis voor mensen in de laatste fase van hun leven.
De professionele zorg wordt verleend door de eigen arts of door de huisartsen uit de omgeving, en door een vast team van verpleegkundigen. Palliatieve zorg vormt een essentieel onderdeel van deze zorg.

Goede zorg in de terminale levensfase is ons uitgangspunt, op een wijze die past bij de gast en zijn naasten en recht doet aan hun wensen.
De hospices ontvangen slechts in beperkte mate een vergoeding van de overheid voor de kosten van levensonderhoud en huisvesting. Aan de gasten wordt gevraagd zo mogelijk een vrijwillige bijdrage te geven voor deze kosten. Dit dekt maar een klein deel van deze uitgaven.
De inzameling van vanmorgen gaat naar dit doel.

Zie ook de website over palliatieve zorg.