kruis.jpg

Predikanten en opbouwwerker

Ds. Menno Valk predikant PKN Twello

Sectie Noord en Centrum

Ds. Menno (M.H.) Valk
  • Ds. Valk heeft een aanstelling voor 100%.
  • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Zie ook wijkindeling

Sectie Oost

Ds. Ary (A.F.U.) Braakman
  • Ds. Braakman is werkzaam voor 50%
  • Hij is bereikbaar op woensdag en vrijdag.

Zie ook wijkindeling

Ds. Hanneke Diermanse (interim predikant)

Interim predikant Sectie Zuid

Ds. Hanneke Diermanse

I.v.m. ziekte neemt ds. Hanneke Diermanse de pastoraatswerkzaamheden in sectie Zuid voor haar rekening

Zie ook wijkindeling

Rosa van der Tang

Opbouwwerker

Rosa van der Tang

Rosa wil, samen met de kerkenraad en predikanten, aansluiting vinden met de leefwereld van jongeren en gezinnen. En met hen zoeken naar een aansprekende inhoud en vorm van vieringen en activiteiten. Ze oriënteert zich op de Twellose samenleving en legt contacten met bestaande organisaties in het dorp om als kerk daarin meer aanwezig te zijn.