Skip to main content

Wie is Ds. Hendriks?

Ds. Cees Hendriks stelt zich voor. Hij is recent gestart als interim predikant in onze gemeente.

Wie ben je? Ja wat zeg je dan? Meestal beginnen mensen met hun werk. Maar dat BEN je natuurlijk niet. Ik ben vriendelijk, verbindend, toegankelijk en heb belangstelling voor mensen. Ik ben 65 jaar. Ruim veertig jaar ben ik getrouwd met mijn jeugdliefde Willemien. Wij ontvingen vijf kinderen waarvan wij er twee na korte tijd weer moesten teruggeven aan onze Schepper. Inmiddels zijn er ook twee kleinzonen waar wij heel erg van genieten en God dagelijks voor danken. Ik ben dus ook echtgenoot, vader en opa. Het geloof en de liefde voor de kerk heb ik van mijn beide ouders meegekregen.

Na een studie economie heb ik op zaterdag theologie gestudeerd naast een fulltime baan in de financiële wereld. Mijn laatste functie was regiodirecteur Instellingen. In 2017 heeft het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk mij als interim predikant beroepen waardoor ik bevestigd kon worden als predikant. Inmiddels heb ik zo’n vijftien uiteenlopende opdrachten mogen uitvoeren. Ik ben lid van In Between, het keurmerk van interim predikanten. Middels studiedagen en intervisie wordt kennis en ervaring op peil gehouden.   

Naast een maatschappelijke baan ben ik altijd actief geweest in de kerk. Al jong als kosterszoon, later als ouderling en in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies (o.a. Leger des Heils, Stichting Kerkelijk Geldbeheer en Timon Jeugdzorg) waarbij ik vaak naast het levensbeschouwelijke het financiële onderdeel voor mijn rekening neem en / of voorzitter ben.  

De komende periode hoop ik met velen van u kennis te maken. Het leven te delen door met elkaar te spreken van hart tot hart. Ik nodig u uit ook zelf het initiatief te nemen tot gesprek.

Onder de zegen van God hoop ik op een goede tijd bij de Protestantse Gemeente Twello.

Ds. Cees Hendriks