Skip to main content

Kerkelijk Bureau

Wij beschikken over een eigen Kerkelijk Bureau voor de volgende taken:

Bezoek / Postadres:

Gebouw Irene, 1e verdieping
Dorpsstraat 8
7391 DD Twello

Openingstijden

Maandagmorgen 09.00 - 12.30 uur
Vrijdagmorgen 09:00 - 12.30 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Collectebonnen

Inzameling gaven en collectebonnen

Tijdens de kerkdiensten wordt drie keer gecollecteerd. In de dienst wordt via Dorpskerk-Nieuws en/of via de afkondiging gemeld waarvoor de collectes zijn bestemd. Uw bijdrage voor deze doelen kunt u contant geven in de collectezak die hiervoor rondgaat. Ook is het mogelijk, wenselijk zelfs, om collectebonnen te gebruiken.

Waarom collectebonnen?

Voor het afstorten van muntgeld moet bij de bank provisie worden betaald. Dat is per jaar een behoorlijke kostenpost voor onze gemeente. Om deze kosten te verlagen willen we de hoeveelheid muntgeld beperken. Een manier om dat te doen is het gebruik van collectebonnen. Bovendien hebt u dan zelf een bewijs voor de belastingaftrek van uw giften.

Welke collectebonnen?

Collectebonnen zijn onbeperkt geldig en alleen te gebruiken in de Dorpskerk te Twello. Ze kunnen worden aangeschaft met de volgende waardes:

  • € 0,50 per bon (€ 10,00 per kaart: 20 bonnen)
  • € 1,00 per bon (€ 20,00 per kaart: 20 bonnen)

Hoe aanschaffen?

Collectebonnen kunnen worden besteld door overmaking van het totaalbedrag op:

Rabo-bankrekening NL37 RABO 0362 8025 72
ten name van ‘Protestantse Gemeente Twello, inzake kerkrentmeesters’
onder vermelding van het gewenste aantal kaarten en waarde van de bonnen.

Afhalen

Na overmaking van het bedrag kunt u de collectebonnen doorgaans dezelfde week afhalen op het kerkelijk bureau.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie van de Protestantse Gemeente Twello betreft o.a.:

  • Het inschrijven van namen, data en plaats inzake dopen en belijdenis
  • Het aanvragen en verwerken van het in / uit- en overschrijven van kerkleden
  • Het verwerken van verhuisberichten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie.