ouderen.jpg

Predikanten

Ds. Menno Valk predikant PKN Twello

Sectie Noord en Centrum

Ds. Menno (M.H.) Valk
  • Ds. Valk heeft een aanstelling voor 100%.
  • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Zie ook wijkindeling

Vacature predikant PKN Twello

Sectie Oost

Deze predikantsplaats is momenteel vacant

 

Zie ook wijkindeling

Ds. Emma Rijks predikant PKN Twello

Sectie Zuid

Ds.Emma (E.) Rijks
  • Ds. Rijks is aangesteld voor 60%.
  • Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdagochtend

Zie ook wijkindeling

Aandachtsvelden

Behalve het pastoraat in de wijken, heeft elke predikant ook een eigen aandachtsveld.

  • Ds. Rijks houdt zich bezig met jeugd en jongeren.
  • Ds. Valk richt zijn aandacht op de leeftijdscategorie 25 – 50 jaar.