Skip to main content

Wijkindeling

Onze kerkelijke gemeente is ingedeeld in vier secties:

Sectie Noord (wijk: 1, 2, 3 en 4)

Sectie Noord omvat het deel van Twello dat ten noorden van de spoorlijn Apeldoorn - Deventer ligt en Teuge.

Predikant: ds. Menno Valk

  • Ds. Valk heeft een aanstelling voor 100%.
  • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Contact >>>

Aan elke sectie is een pastoraal team toegewezen, leden van dit team zijn bereikbaar via e-mail.

Contact >>>

Sectie Centrum (wijk 5, 6 en 7)

Sectie Centrum is het middengebied van het dorp Twello dat wordt begrensd door de spoorlijn Apeldoorn - Deventer, H.W. Iordensweg tot aan de Maarten Tromplaan, Maarten Tromplaan-Beethovenlaan tot aan de rotonde bij Jupiter en de Molenstraat.

Predikant: ds. Menno H. Valk

  • Ds. Valk heeft een aanstelling voor 100%.
  • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Contact >>>

Aan elke sectie is een pastoraal team toegewezen, leden van dit team zijn bereikbaar via e-mail:

Contact >>>

Sectie Oost (wijk: 8, 9 en 10)

Sectie Oost omvat het gebied ten oosten van de H.W. Iordensweg, vanaf het spoor Apeldoorn - Deventer tot aan de snelweg A1.

Predikant: ds. Ary Braakman

Contact >>>

Aan elke sectie is een pastoraal team toegewezen, leden van dit team zijn bereikbaar via e-mail:

Contact >>>

Sectie Zuid (wijk 11, 12, 13 en 14)

Sectie Zuid omvat het gebied ten zuiden van de Maarten Tromplaan-Beethovenlaan en ten westen van de Molenstraat.

Predikant: ds. Ary Braakman

Contact >>>

Aan elke sectie is een pastoraal team toegewezen, leden van dit team zijn bereikbaar via e-mail:

Contact >>>

 Overzichtskaart wijkindeling

Kaart wijkindeling PKN Twello