Skip to main content

Financiën en Beheer

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) beheert de financiën van de gemeente, de goederen en de gebouwen.

Het college bestaat bij meerderheid uit ouderling-kerkrentmeesters. De functie van voorzitter wordt uitgeoefend door een ouderling-kerkrentmeester en die van secretaris bij voorkeur door een ouderling-kerkrentmeester.

Financiën

Leidend beginsel voor de financiële activiteiten van dit college is continuïteit en transparantie naar de kerkenraad en de leden van onze kerkelijke gemeente. De financiële administratie van de kerk wordt elk jaar, vóór de vaststelling van de jaarrekening, gecontroleerd door een accountant.
Er wordt een actief financieel beheer gevoerd. Uitgangspunt is het in evenwicht zijn van inkomsten en uitgaven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris 

Kerkelijk Bureau

De administratie van de gemeente is ondergebracht bij het Kerkelijk Bureau.
Dit bureau regisseert alle administratieve taken en voert uit. Tevens biedt het ondersteuning aan predikanten, kerkenraad, en de diverse taak- en werkgroepen.

De hoofdtaken van het Kerkelijk Bureau zijn:

  • het verzorgen van de financiële administratie en
  • het verzorgen van de ledenadministratie.
    De uitvoering hiervan is in samenwerking met onze ledenadministrateur.